Kurser & undervisning

Schousboe & co tilbyder kurser af høj kvalitet til professionelle, som arbejder med terapi, organisation og ledelse.

Personligt udviklingsarbejde / "Egenterapi" 

Ny gruppe i 2024 med Ane Wermer, Tine Wøbbe, Trine Garff & Nana Lund Nørgaard 

I denne gruppe kan psykologer og læger gøre sig erfaringer med forskellige terapeutiske retninger - med gruppen som det bærende element.

Gruppedeltagerne arbejder med egne problemstillinger indenfor 4 forskellige terapeutiske retninger: systemisk/narrativ, kognitiv, eksistentiel og mentaliseringsbaseret terapi. Gruppedeltagerne får 12 timers terapi indenfor hver retning og får på den baggrund en bredere oplevelsesbaseret erfaring med forskellige terapiretninger.

Form: Gruppen mødes i 3 timer ca. 2 gange om måneden. Indenfor hver terapeutisk retning møder gruppedeltagerne en ekspert i denne metode og får erfaring med hvad lige netop denne retning kan.

Der vil være mulighed for at drøfte den enkelte terapeutiske retning undervejs, men det er vigtigt at understrege, at det er et terapiforløb og ikke undervisning.

Pris 25.900 kr. ved betaling før 1. november 2023 

For mere information skriv til: kontakt@schousboe.eu eller ring: 93908383

27. SEPTEMBER 2023 kl. 15-18

Temaeftermiddag om behandling af bulimi

Overlæge Birgitte Munch Jensen vil på denne temaeftermiddag holde oplæg om bulimi og de særlige implikationer, der er for udredning og behandling af bulimi hos voksne. Lene Kiib Hecht vil supplere med den diætetiske behandling til denne målgruppe samt erfaringer fra praksis. 

 Temaeftermiddagen vil berøre temaer som:

·    Somatiske følgevirkninger af bulimi og tilstande, der ofte er associeret med bulimi – f.eks. PCOS og diabetes mellitus

·    Flersporet behandling, herunder kognitiv terapi til bulimi (CBT-E) og diætetisk behandling

·    Sameksisterende psykiatriske lidelser – f.eks. angst, depression og personlighedsforstyrrelser

·    Medicinsk behandling

Tidligere kurser og gruppeforløb 

Personligt udviklingsarbejde / "Egenterapi" 

SEPTEMBER 2022MAJ 2023

Med Ane Wermer, Tine Wøbbe, Vibe Strøier & Nana Lund Nørgaard 

En gruppe, hvor psykologer og læger kan gøre sig erfaringer med forskellige terapeutiske retninger - med gruppen som det bærende element.

4 forskellige terapeutiske retninger: systemisk/narrativ, kognitiv, eksistentiel og mentaliseringsbaseret terapi. 

Supervisionsgruppe - 4 referencerammer

JANUAR 2022DECEMBER 2022

Nina Tejs Jørring, Krista Nielsen Straarup, Charlotte Sandros og Sune Bo Hansen

Supervisanderne modtager supervision af eksperter fra hver af de fire store retninger indenfor psykologien: den systemisk/narrative, den kognitive, den eksistentielle og den mentaliseringsbaserede metode.

Gruppen henvender sig til psykologer og læger indenfor alle specialer.

JANUAR 2022DECEMBER 2022

Personligt udviklingsarbejde / "Egenterapi"

Gruppe til psykologer, som gerne vil have erfaring med forskellige terapeutiske retninger. I gruppeforløb arbejder deltagerne med egne problemstillinger indenfor 4 forskellige terapeutiske retninger: systemisk/narrativ, kognitiv, mentaliseringsbaseret og eksistentiel terapi.


AUGUST 2021 – MARTS 2022

Personligt udviklingsarbejde for læger og psykologer

Gruppe til psykologer på vej mod specialist-uddannelse, som gerne vil have erfaring med forskellige terapeutiske retninger. I ét gruppeforløb arbejder deltagerne med egne problemstillinger indenfor 4 forskellige terapeutiske retninger: systemisk/narrativ, kognitiv, mentaliseringsbaseret og eksistentiel terapi.


JANUAR 2020

Kognitiv terapi – anden retning – 30 timer

Til læger og psykologer, der ønsker grundlæggende viden om kognitiv adfærdsterapi. På kurset introduceres den kognitive grundmodel samt grundlæggende metoder og teknikker.

Kurset har vægt på klassisk kognitiv adfærdsterapi og forskningsbaseret viden om kognitiv terapi i relation til klinisk teori.

Kurset er godkendt til specialistuddannelserne for psykologer.

Tidligere kurser i Kompetencecenter for spiseforstyrrelser

23. & 24. september 2021

Kognitiv behandling af spiseforstyrrelser

Forfatterne til bogen Kognitiv terapi – spiseforstyrrelser, psykologerne Tina Holm Nyland & Allan Blaabjerg, underviser i kognitiv behandling af spiseforstyrrelser. Kurset er fortrinsvis for læger og psykologer, men der er et begrænset antal pladser til andre faggrupper.

Kurset udbydes af Kompetencecenter for spiseforstyrrelser

September 2020

Kursus i Eating Disorder Examination (EDE)

Kursus i Eating Disorder Examination (EDE) med phd Lene Bomholt Meyer og seniorforsker Loa Clausen. EDE er “golden standard” ved diagnosticering af spiseforstyrrelser, og kurset dækker både diagnostiske udfordringer ved anoreksi, bulimi og BED samt undervisning i EDE-child. Kurset er arrangeret i samarbejde med www.kompetencecenter.nu


APRIL 2020

1-dags-kursus i diagnosticering & behandling af BED

Binge Eating Disorder (BED) er en spiseforstyrrelse, der er lige så udbredt som anoreksi og bulimi tilsammen. Deltagerne tilegner sig viden om og erfaring med udredning, diagnosticering og behandling af BED. Undervisningen er målrettet sundhedsprofessionelle.

NOVEMBER 2019

Diagnosticering & behandling af Binge Eating Disorder

Binge Eating Disorder (BED) er en spiseforstyrrelse, der er lige så udbredt som anoreksi og bulimi tilsammen. Professor René Klinkby Støving underviser sammen med behandlere fra BEDKliniken. Deltagerne tilegner sig viden om og erfaring med udredning, diagnosticering og behandling af BED. Kurset vil indeholde såvel psykoterapeutiske metoder og kropsterapi som somatiske komplikationer og diætetisk behandling.

Kurset er godkendt til specialistuddannelserne for psykologer.